El Règim Municipal de Terrassa al llarg dels segles