Arxiu Municipal

 

Arxiu Digital

La proposta de l'Arxiu Municipal de Terrassa és la d'oferir documentació digitalitzada per a la consulta a distància.

Padrons municipals d'habitants

Teniu a la vostra diposició els padrons de Terrassa dels anys 1824 a 1936. Hi podreu trobar informació dels vostres avantpassats o bé conèixer amb més detall com era la societat que conformava la Terrassa de fnals del s. XIX i inicis del s. XX. Als llibres s'hi relacionen: els noms i cognoms dels diversos nuclis familiars, la professió dels seus components, dates de naixement,...i d'altres informacions que us poden explicar una mica més de la Terrassa de les persones. La majoria de padrons estan ordenats per districtes però alguns presenten un ordre alfabètic que us pot facilitar la consulta: 1869, 1871, 1878, 1885 i 1904.


Abastament d'aigua

Selecció de documentació digitalitzada del fons Proveïment d'aigua del Llobregat a Terrassa, 1943municipal sobre l’abastament d’aigua a Terrassa entre 1841 i 1986. Entre la tipologia de la documentació aplegada hi ha convenis, contractes, concessions, proclames, memòries, estudis, dictàmens, plànols, etc. Destaquen, sobre tot, els projectes d’obertura de mines o bé els projectes per portar les aigües del riu Llobregat (1929, 1937, 1942) i les seves successives ampliacions (1955, 1967). S'inclouen també diversos plànols del fons de Mina Pública d'Aigües de Terrassa, S.A. A partir d’aquest recull es pot resseguir la problemàtica de l’abastament d’aigua en una ciutat amb un terme municipal privat d’aigües corrents superficials en continu creixement i amb una demanda a l’alça tot el segle XX.

Actes del Consell de la vila de Terrassa 

Actes de les reunions efectuades de l'any 1400 fins a 1715. Aquestes actes recullen les decisions que consellers i jurats de la vila van prendre durant un llarg període de cinc segles fins a l'aboliment dels règims municipals antics fet pel Decret de Nova Planta de 1716.
Es tracta d'un relat mensual, amb una freqüència i una continuïtat encomiable en el cas de Terrassa, de la vida quotidiana i els moments crucials de la Història de la nostra ciutat i de la seva relació amb la Història de Catalunya.

Actes del Ple de l'Ajuntament de Terrassa

Actes digitalitzades des de l'any 1840 fins a 1994. Les Actes del Ple recullen la transcripció, realitzada pel Secretari de l'Ajuntament, de totes les actes aprovades durant la sessió plenària. Recull la data i hora en què comença la sessió, la relació de matèries debatudes, la relació d'assistents, la indicació de les persones que hi han intervingut, les incidències esdevingudes, els vots emesos i els acords adoptats.

Llibre registre d'inhumacions de cadàvers

La seva funció és enregistrar per ordre d'arribada tots els cadàvers d'un cementiri, proporcionant les dades bàsiques següents: data d'inhumació, nom i cognoms del cadàver, edat, lloc de naixement, estat civil, localització concreta en el cementiri i els costos derivats de la inhumació. Inclou els registres d'entre els anys 1897 i 1938. És una font d'informació cabdal per afinar dades genealògiques, però especialment per a la localització de desapareguts o de persones migrants.

Per citar la referència arxivística: Si desitgeu citar alguna de les actes que presentem de manera digitalitzada en aquesta secció, no dubteu en sol·licitar-nos-ho directament per telèfon o mitjançant l'espai "Consulta l'Arxiu".

Buscar determinats arxius:

Per codi de classificació

Per quadre de fons

Per anys/dates

Mostrar fitxers des de l'any:   fins

Mostrar fitxers per dates exactes: Dia:  - Mes:  - Any: 

Per "paraules clau/descripció":

Resultats de la cerca per "any sense especificar, codi = A102 - Actes del Ple i cap paraula clau/descripció especificada": 10056. Es mostren: 25

Acta del Consell de 28 de gener de 1400

Data: 28/01/1400
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descripcio: El Consell de síndics i jurats autoritzen l'arrest de diferents persones del terme per no haver satisfet ni les imposicions ni haver acudit a la reparació dels murs i el vall de la vila de Terrassa.
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 1 de febrer de 1400

Data: 01/02/1400
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descripcio: Autorització dels jurats als síndics per a poder anomenar procuradors, aprovar censals i emetre bans a profit de la Universitat de la vila.
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 25 de gener de 1403

Data: 25/01/1403
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 4 de març de 1403

Data: 04/03/1403
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 21 de març de 1403

Data: 21/03/1403
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 15 de maig de 1403

Data: 15/05/1403
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 18 de maig de 1403

Data: 18/05/1403
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 1 de juliol de 1403

Data: 01/07/1403
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 6 de juliol de 1403

Data: 06/07/1403
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 12 d'agost de 1403

Data: 12/08/1403
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 2 de setembre de 1403

Data: 02/09/1403
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 2 d'octubre de 1403

Data: 02/10/1403
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 20 de gener de 1404

Data: 20/01/1404
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 27 de febrer de 1404

Data: 27/02/1404
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 14 d'abril de 1404

Data: 14/04/1404
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 24 d'abril de 1404

Data: 24/04/1404
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 10 de maig de 1404

Data: 10/05/1404
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell d' 11 de juliol de 1404

Data: 11/07/1404
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 18 d'agost de 1404

Data: 18/08/1404
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 23 d'agost de 1404

Data: 23/08/1404
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 7 de setembre de 1404

Data: 07/09/1404
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 24 de setembre de 1404

Data: 24/09/1404
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 28 de setembre de 1404

Data: 28/09/1404
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 15 d'octubre de 1404

Data: 15/10/1404
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


Acta del Consell de 16 de novembre de 1404

Data: 16/11/1404
Codi classificació: A102 - Actes del Ple
Descarregar fitxer


2 3 4 5 6 7 8 9 10ARXIU MUNICIPAL DE TERRASSA

Ajuntament de Terrassa
Carrer Pantà, 20
08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00
ext: 4251, 4252, 4253

Horari de consulta:
de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres

E-mail de consulta:
[email protected]

Blog de l'Arxiu:
http://blogs.terrassa.cat/arxiu/

Twitter de l'Arxiu:
https://twitter.com/ArxiudeTerrassa